WROZAMET - Durasan Trading Group

Informacja dot. WROZAMET NGWR30 (BAO-30E) KOD EAN 5903205761071|

DURASAN TRADING spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie informuje, że wprowadzona do obrotu nagrzewnica gazowa model WROZAMET NGWR30 (BAO-30E) KOD EAN 5903205761071 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/426 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE, ze względu na brak w oznakowaniu wyrobu wskazania ograniczeń użytkowania, w postaci ostrzeżenia o zagrożeniu wynikającym z użytkowania urządzenia w piwnicach lub poniżej poziomu gruntu oraz brak informacji o zakazie stosowania urządzenia do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ponadto, na wyrobie nie umieszczono danych identyfikujących producenta, jak również numeru partii lub numeru seryjnego urządzenia, a deklaracja zgodności dla wyrobu sporządzona została niezgodnie ze wzorcowym układem. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”

Pobierz instrukcjęStrona w budowie